• Odwiedziło nas: 269003 osób
  • Do końca roku: 216 dni
  • Do wakacji: 26 dni
Niedziela, 2016-05-29
Imieniny:
Benity, Maksymiliana

Bezpieczne Przedszkole- program ogólnopolski

Jesteś tu: » Strona główna » Oferta edukacyjna » Bezpieczne Przedszkole- program ogólnopolski

PROGRAM "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE"

Agata Gabrysz, Aleksandra Baraniak


BLOKI TEMATYCZNE I TREŚCI DO REALIZACJI:


1. Moje przedszkole jest bezpieczne
- zapoznanie dzieci z topografią przedszkola
- wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
- poznanie osób, od których dzieci mogą uzyskać pomoc
- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z ogrodu przedszkolnego, sali zajęć i sali gimnastycznej
2. Bezpieczna droga do przedszkola
- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu
- poznanie podstawowych znaków i sygnałów drogowych
- praktyczne utrwalenie zasad ruchu pieszego
3. Produkty bezpieczne i niebezpieczne
- kształtowanie umiejętności rozróżniania produktów jadalnych i niejadalnych
- przekazanie wiedzy o ochronie zdrowia w kontaktach z przyrodą
- uświadomienie dzieciom , że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
- wyjaśnienie zagrożeń wynikających z brania do rąk i ust nieznanych roślin, owoców i grzybów
4. Mieszkanie jest miejscem bezpiecznym
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych
- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przedmiotami i urządzeniami codziennego użytku
- próby samodzielnego wyciągania wniosków
5. Nie wpuszczam obcych do domu, wiem jak się zachować podczas spotkania z nieznajomym
- kształtowanie pojęcia „obcy”
- uświadomienie dzieciom zagrożeń ze strony obcych
- uczenie dzieci nie reagowania na zaczepki, propozycje nieznanych osób – mówienie im NIE
- wdrażanie dzieci do informowania rodziców o zamiarze oddalenia się z kimś, nawet jeśli tę osobę znają
- ćwiczenie umiejętności odpowiedniego zachowania w opisywanych sytuacjach
6. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
- kształtowanie umiejętności poprawnego mycia rąk i zębów
- samodzielnie korzysta z toalety
- samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o swoje rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież
- właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków , nakrywa do stołu i sprząta po sobie
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
7. Dbamy o swoje zdrowie
- dostrzeganie związku pomiędzy chorobą, a leczeniem, poddawanie się leczeniu
- uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
- wpajanie dzieciom zasad zdrowego żywienia i konieczności dbania o swoje zdrowie
- wdrażanie dzieci do czynnego wypoczynku, jako źródła zdrowia
- przygotowanie dzieci do roli świadomego użytkownika TV, Internetu, kina domowego, komputera
- wyrabianie nawyków higienicznych – dziecko wie, że jest to istotny element zdrowia
8. Rozumienie zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku ; podejmowanie przez dzieci rozsądnych decyzji i nie narażanie się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody
- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk
- dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości
9. Jesteśmy życzliwi i uprzejmi dla innych
- kształtowanie postawy życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za własne postępowanie
- zrozumienie reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi
- zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnych ustaleń (zadań, norm itp.)
- obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują
- grzeczne zwracanie się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy
10. Bawimy się bezpiecznie
- dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
- rozumie konieczność przestrzegania zakazu ślizgania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz właściwego korzystania z sanek
- kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
- dziecko wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ; gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić
- zna ważne telefony alarmowe
- uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów wynikających z bezmyślnych zabaw
- rozumienie zakazu zabawy prądem i zapałkami
- dziecko umie się przedstawić , podaje swoje imię , nazwisko, adres; wie, komu można podawać takie informacje.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>